No title... No title... No title... No title... No title...
 • 30/11/2021

  Tỉnh Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng

  Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), thời gian qua tỉnh Sơn La luôn quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác PCTN.

 • 29/11/2021

  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

  Thời gian qua, tỉnh Sơn La luôn chú trọng triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021". Cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị, địa phương đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về công tác phòng, chống tham nhũng. Các biện pháp phòng, chống tham nhũng đã được đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ tại các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thành phố.

 • 23/11/2021

  Tỉnh Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

  Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021". Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã kịp thời ban hành quyết định, kế hoạch để triển khai, thực hiện cụ thể hóa các Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, trong đó đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, tiến độ thực hiện, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

 • 23/11/2021

  Văn phòng UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác dân vận, dân chủ

  Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện công tác dân vận, dân chủ của Văn phòng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBND tỉnh và Đảng ủy Văn phòng đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động cụ thể trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. Việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên được Lãnh đạo Văn phòng họp bàn và có ý kiến tham gia của tập thể, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Việc công khai dân chủ các nội dung tại Văn phòng đã tạo được mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, quyền dân chủ được thực thi và đảm bảo theo quy định của pháp luật.

 • 15/11/2021

  Văn phòng UBND tỉnh chú trọng triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

  Trong thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh luôn chú trọng triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021. Trong đó, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng góp phần phát huy dân chủ nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, công tác tuyên truyền pháp luật đã phát huy hiệu quả thể hiện qua việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

 • 15/10/2021

  Thuận Châu đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng

  Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn huyện đã có nhiều tiến triển tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhằm cụ thể hoá các quy định thi hành pháp luật về PCTN để tổ chức thực hiện hiệu quả Luật PCTN trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa được triển khai tích cực, đồng bộ hơn; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định thi hành pháp luật về PCTN được quan tâm thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng đã được các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

 • 30/09/2021

  Nâng cao CCHC, phòng chống tham nhũng, lãng phí

  9 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC), phòng chống tham nhũng, lãng phí được các cấp tiếp tục quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

 • 28/09/2021

  Sơn La thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

  Thực hiện chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tỉnh Sơn La đã nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

 • 27/09/2021

  Thanh tra tỉnh triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  Cuộc thi được triển khai nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của cán bộ, công chức, viên chức và người dân; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Thủ tướng Chính phủ.

 • 27/09/2021

  Vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La trong công tác phòng chống tham nhũng

  Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Sơn La,  đã tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng (PCTN), chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình ủng hộ các biện pháp PCTN của Đảng và Nhà nước và nói không với tham nhũng, tích cực đấu tranh với tham nhũng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU


Thống kê truy cập
 • Đang online: 143
 • Hôm nay: 17266
 • Trong tuần: 165,124
 • Tất cả: 9,989,888