No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 601

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian qua tỉnh Sơn La luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, hình thành nhân cách, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng, đạo đức lối sống của học sinh.

Tỉnh đã chỉ đạo biên soạn, ban hành chuyên đề năm 2022 với chủ đề "Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững"; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác biên soạn, triển khai giáo trình lịch sử cách mạng truyền thống địa phương. Cấp ủy các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tình hình thực tiễn của địa phương để tổ chức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo, tuyên huấn, trung tâm chính trị các huyện, thành phố, các đảng uỷ trực thuộc đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị, tích cực tổ chức triển khai mở lớp sát với kế hoạch đề ra, đến nay toàn tỉnh đã triển khai được 329 lớp với 20.083 học viên. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới".

Chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; trường đại học, cao đẳng, trung cấp dạy nghề trên địa bàn tỉnh…triển khai lồng ghép nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ cơ sở thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo, đặc biệt là các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, lớp sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục; Đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở".

Chỉ đạo đưa vào giảng dạy trong các trường học phổ thông bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”. Đến nay, 100% các trường học đã thực hiện giáo dục lồng ghép theo hướng tích hợp vào các môn học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, hình thành nhân cách, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng, đạo đức lối sống của học sinh; tập trung vào các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, định hướng giá trị học tập tốt, rèn luyện tốt; thực hiện tốt các phong trào "Thiếu nhi Việt Nam làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" gắn với chương trình hoạt động của Đội; đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các phong trào "Học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh; chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên ký cam kết việc học tập và làm theo, nêu gương, gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng thiết thực; triển khai cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới".

Diệp Hương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 388
  • Hôm nay: 13380
  • Trong tuần: 301,889
  • Tất cả: 16,900,909