No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 223

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La

Ngày 16/8/2022, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án cấp điện nông thôn tỉnh, đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình cấp điện nông thôn 7 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 11 điểm cầu các huyện.

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án cấp điện nông thôn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ tiêu “tỷ lệ số hộ gia đình được dùng điện sinh hoạt an toàn đến năm 2025 đạt 99%”. Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố tiếp tục rà soát kỹ số hộ chưa được sử dụng điện, số hộ đang sử dụng điện chưa an toàn trên địa bàn huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch lồng ghép nguồn vốn, các chương trình dự án, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đầu tư cấp điện, nâng cấp điện an toàn cho các hộ dân giai đoạn 2022-2025 các huyện, thành phố và trên địa bàn toàn tỉnh...  Qua rà soát, toàn tỉnh có 20.657 hộ sử dụng điện lưới không an toàn và chưa có trong các dự án nâng cấp, cải tạo. Toàn tỉnh hiện cần đầu tư cấp điện cho khoảng 18.224 hộ sử dụng điện lưới không an toàn và 3.806 hộ chưa có điện, tổng mức đầu tư khoảng 893 tỷ đồng.

7 tháng đầu năm 2022, các đơn vị tư vấn đã hoàn thành việc khảo sát, lập thiết kế, dự toán và đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt trên địa bàn Thành phố và huyện Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Yên Châu, Thuận Châu, Mường La, tổng dự toán khoảng 300 tỷ đồng. Hiện, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đang tập huy động lồng ghép nguồn vốn, các chương trình dự án, hoàn thành chỉ tiêu cấp điện nông thôn; hoàn thiện dự thảo văn bản trình UBND tỉnh chỉ đạo về việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án cấp điện nông thôn. UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp điện hoặc các dự án có hợp phần cấp điện từ các nguồn vốn do huyện quản lý... Phấn đấu năm 2022, hoàn thành đầu tư mới cho 2.600 hộ, nâng cấp đầu tư điện an toàn cho 2.527 hộ, nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn lên 94,1%. 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổng thể giai đoạn 2021-2025; cân đối nguồn lực và huy động, lồng ghép các nguồn vốn triển khai các dự án cấp điện nông thôn; rà soát khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu triển khai thi công đảm bảo tiến độ. Công ty Điện lực Sơn La tiếp tục tham mưu, huy động nguồn lực để kịp thời triển khai phát triển công tơ mới, nâng cấp điện tại một số khu vực dân cư đã được cấp điện nhưng chưa đảm bảo an toàn...

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 141
  • Hôm nay: 2,481
  • Trong tuần: 183,282
  • Tất cả: 18,337,400