No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 320

Sở Công thương thực hiện các nội dung phát triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Trong những năm qua, Sở Công thương tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Từ năm 2020 đến nay, Sở Công Thương đã chủ động ban hành các văn bản về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hàng năm, căn cứ vào Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước”; Thông báo định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ; đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ của các tổ chức, Sở Công Thương tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ để thẩm định cơ sở, đánh giá tính khả thi các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ của các tổ chức, cá nhân làm cơ sở trình đặt hàng với Sở Khoa học và Công nghệ.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở luôn sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực nhằm tăng hiệu quả, năng suất, chất lượng sản phẩm. Thường xuyên chỉ đạo các phòng, đơn vị rà soát việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng vào công tác quản lý như: Triển khai, phát triển trang Website của Sở; giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình điện tử cấp độ 3, cấp độ 4; quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

Trong thời gian giãn cách xã hội, Lãnh đạo Sở đã nhanh chóng chỉ đạo việc giải quyết công việc thông qua việc thành lập nhóm làm việc từ xa, làm việc trực tiếp trên phương tiện điện tử: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh. Triển khai giải pháp họp trực tuyến sử dụng công nghệ phần mềm kết nối tại Sở Công Thương (Triển khai hệ thống truyền hình Hội nghị sử dụng công nghệ mềm- VNPT- Meeting để kết nối và hệ thống Phòng họp không giấy tờ - VNPT- eCabinet. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết công việc từ xa (cán bộ, công chức đi công tác, đi học, đi họp vẫn xử lý, giải quyết công việc; Nghỉ phép nhưng không nghỉ việc) thông qua các ứng dụng trên thiết bị điện tử có kết nối internet.

Thực hiện Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở Công Thương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nhằm khuyến khích, thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm trên địa bàn tỉnh với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực ứng dụng thành tựu tiên tiến. Cụ thể: Khuyến khích cơ giới hóa sản xuất bằng việc áp dụng máy móc vào sản xuất, bảo quản, chế biến các sản phẩm (máy cày, máy rửa trái cây, hệ thống tưới thông minh, hệ thống bảo quản lạnh, máy sấy...); phát triển mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với hộ nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản ngày càng đạt hiệu quả. Tổ chức thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số (GIS) quản lý thủy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La; Thực hiện nâng cấp hệ thống lưới điện; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành lưới điện; khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức đầu tư khai thác năng lượng mặt trời theo quy hoạch đã được phê duyệt; lắp đặt thiết bị điều khiển hiện đại, tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng…

Sở Công thương triển khai thực hiện sâu rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như trong giải quyết các công việc chuyên môn; Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính điện tử cấp độ 3, cấp độ 4 các lĩnh vực của Sở; Xây dựng và triển khai giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông điện tử. Khai thác tối đa tính năng của hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành; Hệ thống thư điện tử công vụ (mail.sonla.gov.vn) được triển khai, áp dụng trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan cũng như với các cơ quan phối hợp; Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin trên các trang mạng internet.

Việc triển khai hiệu quả các nội dung phát triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức Sở Công thương về việc ứng dụng công nghệ sinh học và sản xuất, kinh doanh; trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức cơ quan đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ công việc; các cơ sở công nghiệp, thương mại ngày càng nhận thức đầy đủ được vai trò to lớn của việc áp dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; chủ động tiếp cận, cải tiến và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào dây chuyền sản xuất, kinh doanh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu quả cao về kinh tế.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 201
  • Hôm nay: 3,076
  • Trong tuần: 183,877
  • Tất cả: 18,337,995