No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 195

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo và chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội tiếp tục được thu hẹp. Công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là việc chống lại hành vi bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, các ngành, cơ quan báo chí, cộng đồng mạng,... cho thấy nhận thức về giới và bình đẳng giới của cộng đồng được nâng cao.

Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được Tỉnh quan tâm chỉ đạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Bên cạnh đó là sự vào cuộc, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới giai đoạn 2021­- 2025 trên địa bàn toàn tỉnh. Căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH­BVSTBCPN ngày 28/03/2022 về việc triển khai hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 và triển khai các văn bản tới Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng chức năng của tỉnh và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các địa phương nhằm định hướng và thống nhất việc triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành và địa phương đã ban hành Chương trình, kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 của đơn vị.

Đồng thời, thường xuyên đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Công tác truyền thông nâng cao nhận thức vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tiếp tục được các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đơn vị lực lượng vũ trang và các địa phương tích cực triển khai bằng nhiều hình thức với các nội dung đa dạng, như: Tổ chức căng treo băng zôn tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) trên địa bàn thành phố; tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện quy ước, hương ước năm 2022 (có 185 học viên tham gia); tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2022 (có 185 học viên tham gia); tham gia Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã dự kiến phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 (xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu; xã Ngọc Chiến, huyện Mường La; xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn; xã Mường Lầm, huyện Sông Mã và xã Tường Thượng, huyện Phù Yên)...

Tăng cường công tác tuyên truyền vấn đề giới và bình đẳng giới trong cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên. Thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại, bình đẳng giới vào các môn học, các chương trình và hoạt động ngoại khóa; bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên kiến thức về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành. Đưa nội dung về giới và giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục, đặc biệt ở các cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học đã thực hiện tích cực thông qua một số môn học: Sinh học, Giáo dục công dân, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội.

Triển khai thực hiện lồng ghép trong các kế hoạch, chương trình, mô hình, đề án bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó tập trung truyền thông vào lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe sinh sản; chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; cung cấp các dịch vụ y tế về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dịch vụ Dân số - kế hoạch hoá gia đình, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, can thiệp giảm thiểu tảo hôn, mất cân bằng giới tính khi sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân... nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cộng đồng về thực hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực về đời sống, văn hóa, xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là bình đẳng đối nhóm đối tượng (phụ nữ, trẻ em gái, người đồng tính, song tính, chuyển giới). Triển khai thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động về công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hóa theo Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Các cơ sở Y tế tổ chức tư vấn các nội dung: Chăm sóc sức khỏe cho trẻ từ 0-6 tuổi, về sự thay đổi thể chất, tâm sinh lý theo độ tuổi, giới tính, khuynh hướng tình dục; nam khoa, mang thai ngoài ý muốn, các biện pháp tránh thai phù hợp, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tình dục an toàn, các kỹ năng sống như kỹ năng thương thuyết, kỹ năng từ chối, kỹ năng xác định giá trị bản thân, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi; Tuyên truyền tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh hiểu rõ được tầm quan trọng của gia đình và những mức độ nguy hiểm của bạo lực gia đình, tình trạng tảo hôn, bình đẳng giới và tình trạng xâm hại trẻ em, bạo lực với phụ nữ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan đoàn thể tổ chức tuyên truyền, lồng ghép tổ chức các cuộc tuyên truyền công tác bình đẳng giới; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phụ nữ nông thôn tích cực học tập, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, xây dựng gia đình nông dân không có bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới. Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận, Ban vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nóng thôn mới, đô thị văn minh’", phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng đa dạng hóa các hình thức truyền thông: qua hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình, qua pano, tờ rơi, tờ gấp và tuyên truyền miệng... Lồng ghép với các chương trình mục tiêu, các cuộc vận động, gắn với phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch ”; phòng chống các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thông qua nguồn Quỹ “Vì người nghèo".

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội đã chủ động đề xuất những vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới trong quá trình tham gia xây dựng văn bản do Sở, ngành xây dựng; thực hiện tốt vai trò đại diện của Hội khi tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân, hội thẩm nhân dân, hội đồng tư vấn pháp luật các cấp; phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Tích cực tham mưu thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, trong đó chủ động phát hiện, giới thiệu phụ nữ ưu tú, quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ nữ nhằm xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ nữ của các cơ quan trong hệ thống chính trị; quan tâm chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ công chức nữ ở cơ sở, đặc biệt là cán bộ nữ ở địa bàn vùng sâu, vùng cao, biên giới, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

 

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 224
  • Hôm nay: 32562
  • Trong tuần: 313,938
  • Tất cả: 16,875,472