No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1594

Yên Châu chú trọng thực hiện các chính sách xã hội

Xác định việc tổ chức thực hiện các chính sách xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội, trong những năm qua Ban Thường vụ huyện ủy Yên Châu đã tập trung chỉ đạo, ban hành các văn bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo đối với việc thực hiện các chính sách xã hội và nhận được sự quan tâm, sự đồng thuận cao của mọi tầng lớp nhân dân.

 

Ban Thường vụ huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến các chính sách xã hội tới cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã xác định rõ trách nhiệm và vai trò lãnh chỉ đạo trong công tác giải quyết các chính sách xã hội, công tác tuyên truyền triển khai được thực hiện kịp thời, chế độ chính sách được phổ biến đầy đủ công khai, những tồn đọng về chính sách đã được giải quyết có hiệu quả góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Việc tổ chức thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn huyện đảm bảo tính thống nhất so với mục tiêu chung và thống nhất với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện lồng ghép nhiều chương trình, chính sách xã hội để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Các chính sách hỗ trợ về ưu đãi người có công với cách mạng, việc làm, thu nhập, giảm nghèo, trợ giúp xã hội, nhà ở... đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Các chính sách xã hội đã được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên thực hiện tốt chính sách với người có công; bảo đảm mức sống tối thiểu và hỗ trợ kịp thời người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2012 đến nay đã tập trung triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và thân nhân người có công; thực hiện hỗ trợ giải quyết cơ bản về nhà ở đối với 1.278 hộ, với tổng số tiền 37,780 tỷ đồng. Chỉ đạo triển khai tốt chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân về phát triển sản xuất, việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là y tế, giáo dục, đào tạo. Triển khai thực hiện 06 đợt tu bổ nghĩa trang, nhà bia ghi tên liệt sỹ với tổng kinh phí trên 08 tỷ đồng, quy tập được 03 hài cốt liệt sĩ. Triển khai đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách cho đối tượng người có công. Hằng năm huyện đã thành lập các đoàn công tác thăm và tặng quà gia đình chính sách và người có công vào các dịp 27/7; Tết Nguyên đán…

Công tác giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất đối với người dân được triển khai kịp thời đáp ứng được nhu cầu của người dân tổ chức sản xuất tạo việc làm; xuất khẩu lao động ra nước ngoài, cung ứng lao động cho các khu công nghiệp trong nước đã góp phần giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người dân trên địa bàn huyện. Các dự án phát triển kinh tế và việc đào tạo nghề đã tạo điều kiện cho lao động nông thôn và người nghèo có cơ hội được trang bị kiến thức, trình độ khoa học kỹ thuật đế áp dụng vào sản xuất phát triển kinh tế gắn với việc làm ổn định, tăng thu nhập. Công tác tuyên truyền giới thiệu việc làm và tuyển dụng lao động trong nước được triến khai thường xuyên, qua đó giúp đoàn viên thanh niên, người lao động thuộc nhóm đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, hộ đang sinh sống tại các bản giáp biên giới, người sau cai nghiện, sau chấp hành án phạt tù, người tham gia lực lượng vũ trang đã xuất ngũ thiêu việc làm, bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có nhu cầu tìm việc làm được tiếp cận thông tin thị trường lao động, từ đó có thể tìm được việc làm phù hợp tạo nguồn thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao cuộc sống, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội và tăng cường an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Đến hết năm 2021, tỉ lệ lao động có việc làm đạt 85%, tỉ lệ thất nghiệp dưới 7%.

Việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân trên toàn địa bàn huyện nói chung và đồng bào vùng cao nói riêng. Thể hiện rõ nét nhất là cơ sở hạ tầng được tăng cường; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá... được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh; sản xuất đang phát triển theo hướng hàng hóa; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 49,79 (năm 2012) xuống 28,43 (năm 2021), trung bình giảm 3%/năm, đạt mục tiêu đề ra.

Công tác giáo dục được quan tâm, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án về giáo dục. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với học sinh các bậc học như: Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Chính sách hỗ trợ tiền ăn, gạo, nhà ở cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; hỗ trợ trẻ em khuyết tật...

Các chương trình y tế, chăm sóc sức khoẻ được triển khai có hiệu quả, số trẻ em dưới 06 tuổi được khám, chữa bệnh không phải thanh toán viện phí theo quy định của Chính phủ chiếm tỷ lệ 100%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ngày một giảm. Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm 12,40% (giảm 7,9 % so với năm 2012). Thực hiện tốt chính sách tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 05 tuổi, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 95% năm 2012 và 95,5% năm 2021. Thực hiện tốt việc cấp, phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng như: bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, trẻ em dưới 06 tuổi, người thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn... Nâng cao hiệu quả sử dụng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng trên địa bàn huyện.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 509
  • Hôm nay: 30663
  • Trong tuần: 312,039
  • Tất cả: 16,873,573