No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 422

Tiếp tục quan tâm cải cách thể chế

Thời gian qua tỉnh Sơn La tiếp tục quan tâm công tác cải cách thể chế trong đó tập trung ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, phù hợp.

Tỉnh đã công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực đến ngày 31/12/2021 với tổng số 70 văn bản. Cập nhật 45 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả. Công tác phối hợp điều tra khảo sát nhu cầu hỗ trợ, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp, qua đó đã tạo chuyển biến về nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro pháp lý.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm đẩy mạnh, nội dung tuyên truyền phổ biến theo hướng đổi mới, sát thực với nhu cầu của xã hội và điều kiện thực tiễn, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đã tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý tại 9 xã của huyện Vân Hồ, huyện Phù Yên với với tổng số 424 người tham dự.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên và có nhiều kết quả tích cực. Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; tự kiểm tra 24 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành và kiểm tra theo thẩm quyền 18 văn bản quy phạm pháp luật do UBND các huyện gửi đến; qua kiểm tra các văn bản nêu trên đều được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật.

Diệp Hương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 434
  • Hôm nay: 28857
  • Trong tuần: 310,233
  • Tất cả: 16,871,767