No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 323

Vân Hồ đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện Vân Hồ triển khai sâu rộng và thực sự đi vào cuộc sống. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở được xây dựng, hoàn thiện; chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND - UBND huyện và cơ sở ngày càng được nâng cao.

 

Nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng lãng phí, khích lệ người dân ở cấp cơ sở tham gia vào xây dựng chính quyền cơ sở, ngày 17/02/2022 Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2022. Tăng cường tổ chức tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 39-KH/BCĐ ngày 29/12/2016 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn để nâng cao nhận thức của nhân dân, giúp nhân dân hiểu và phát huy quyền công dân, quyền được biết của công dân.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổ chức phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc  Việt Nam huyện tổ chức tiếp xúc cử tri theo Kế hoạch trước và sau kỳ họp thứ ba với tổng số 28 hội nghị và có 40 ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đặc biệt là UBND các xã thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai quy trình, giải quyết thủ tục hành chính gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, việc huy động đóng góp của nhân dân, hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, các cơ quan chức năng biết, giám sát việc thực hiện.

Tại các cơ quan, đơn vị, việc công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ đã đi vào nề nếp. Hình thức công khai đảm bảo đúng quy định như: Thông báo tại cuộc họp, niêm yết tại trụ sở, công khai trên các phương tiện đại chúng, cổng thông tin điện tử của huyện, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

Trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, UBND huyện đã công khai chế độ định mức, cắt giảm những khoản chưa cần thiết như: Tiết kiệm chi 10% dự toán chi thường xuyên đối với các đơn vị dự toán và UBND các xã. UBND huyện đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các văn bản: Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công văn số 629/TTr-PCTN ngày 11/10/2021 của Thanh tra tỉnh Sơn La về việc lập danh sách đối tượng kê khai tài sản, thu nhập năm 2021; Công văn số 646/TTr­-PCTN ngày 15/10/2021 của Thanh tra tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và các năm tiếp theo.

Chú trọng nâng cao cung cấp dịch vụ Y tế công: Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Kết quả đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên toàn huyện ước đạt trên 95%. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; các chương trình y tế quốc gia tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; tiếp tục triển khai ứng dụng khoa học, kỹ thuật cao trong công tác khám, chữa bệnh. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2022.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn khu dân cư, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã tăng cường nắm bắt tình hình an ninh biên giới, an ninh nội địa, an ninh nông thôn trên địa bàn huyện; triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm về lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma tuý trên địa bàn. Thực hiện kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán. Tổ chức ra quân tuyên truyền về An toàn giao thông đường bộ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tăng cường đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc thực hiện đề án truyền thông về phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, duy trì phát huy hiệu quả hoạt động của 838 “Nhóm liên gia tự quản”về an ninh, trật tự; 121 tổ An ninh nhân dân; 121 tổ hòa giải; 24 tổ thanh niên xung kích.

Thời gian tới, huyện Vân Hồ sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Pháp lệnh dân chủ cơ sở; về các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tham gia thực hiện theo quy định. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Quy chế dân chủ cơ sở. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản của Nhà nước có liên quan tới công tác phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức khác nhau: Tại hội nghị, cuộc họp, trên Đài Truyền thanh - Truyền hình, trên hệ thống loa của bản, tiểu khu, trên Cổng thông tin điện tử của huyện để cán bộ, công chức, viên chức biết thực hiện và người dân giám sát việc thực hiện. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách. Thực hiện tốt công tác kê khai, minh bạch tài sản cá nhân.

Như Thuỷ

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 377
  • Hôm nay: 35668
  • Trong tuần: 305,457
  • Tất cả: 16,831,626