No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 240

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân về công tác đăng ký kinh doanh và đầu tư, thời gian qua tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, đồng bộ, công khai, minh bạch, đặc biệt đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp như: Đăng ký kinh doanh; thuế, BHXH; xây dựng; tài nguyên và môi trường… Qua đó tạo nên môi trường đầu tư thông thoáng, là điểm đến tin cậy để các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Các sở, ngành (Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ) đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2022; kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022, giai đoạn 2021-2025, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX), Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); xây dựng kế hoạch cải thiện nâng cao các Chỉ số của tỉnh năm 2021 (kết quả: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sơn La năm 2021 xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số CCHC năm 2021 đạt 87,62%, xếp thứ 15/63 tỉnh/thành phố; Chỉ số SIPAS năm 2021 đạt 90,13%; đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số PAPI năm 2021 đạt 40,14 điểm, đứng thứ 50/63 tỉnh, thành phố); phê duyệt kết quả đánh giá “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI Sơn La)” năm 2021, đồng thời rà soát đơn giản hóa mẫu biểu, tờ khai về đăng ký doanh nghiệp; giảm thành phần giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ. tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng xây dựng chính quyền điện tử như: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử, cổng thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng tại bộ phận một cửa, dịch vụ công trực tuyến,...; chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng LAN nội bộ, hệ thống máy tính kết nối internet cáp quang và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. Nâng cao chất lượng của Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử tại sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Qua đó thường xuyên cung cấp thông tin quản lý điều hành, cơ chế chính sách của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận.

Kết quả: Đến 15/6/2022 tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La là 709 dịch vụ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 7,19% (10.775/129.832 hồ sơ); tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử chiếm trên 98%, số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%, số hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt trên 50%, đã giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, giảm thời gian khởi sự kinh doanh.

Như Thuỷ

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 276
  • Hôm nay: 36876
  • Trong tuần: 306,665
  • Tất cả: 16,832,834