No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 411

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính và nội vụ tại UBND huyện Quỳnh Nhai

Ngày 18/8/2022, Đoàn kiểm tra liên ngành của Tỉnh đã kiểm tra công tác cải cách hành chính và nội vụ tại UBND huyện Quỳnh Nhai và các xã Chiềng Bằng, Mường Giàng và Chiềng Khoang của huyện.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Quỳnh Nhai.

Để triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai đã ban hành nhiều văn bản Quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện với 07 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử và các nhiệm vụ cụ thể, đồng thời giao rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện thời gian hoàn thành. Bên cạnh đó để công tác cải cách hành chính  được triển khai sâu rộng trên địa bàn, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, xã tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính với nhiều hình thức phong phú. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Sau khi đi kiểm tra công tác cải cách hành chính và nội vụ tại UBND huyện Quỳnh Nhai và các xã: Chiềng Bằng, Mường Giàng và Chiềng Khoang Đoàn kiểm tra đánh giá các đơn vị được kiểm tra đã ban hành kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính  của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn, tiến độ giải quyết hồ sơ bảo đảm thời gian được quy định. UBND huyện Quỳnh Nhai đã thực hiện tốt và có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Tính đến trung tuần tháng 8, đã thực hiện xong 212/293 nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao, tiếp tục triển khai thực hiện 81 nhiệm vụ còn lại; cải cách thể chế được nâng cao; công khai, niêm yết 260 thủ tục hành chính cấp huyện giải quyết, trên 98% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giao dịch với nhân dân được giải quyết trước và đúng hạn. Tuy nhiên đoàn cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại và đề nghị UBND huyện tiếp tục  khắc phục những tồn tại trong thực hiện công tác cải cách hành chính , nội vụ tại địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên môn và kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật trong thực hiện công vụ; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính  trên địa bàn.

Diệp Hương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 235
  • Hôm nay: 3,229
  • Trong tuần: 184,030
  • Tất cả: 18,338,148