No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1006

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 31/8/2022, HĐND tỉnh kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 ban hành Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nghị quyết này quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau: Đối tượng áp dụng gồm Tập thể: Thôn, xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố; xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác dân số; Cá nhân là công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện tốt công tác dân số.

Chính sách khen thưởng, hỗ trợ nhằm giảm mức sinh đối với xã: Xã đạt 01 năm không có người sinh con thứ 03 trở lên (trừ trường hợp sinh con thứ 03 quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số) được Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen; ngoài tiền thưởng kèm theo Giấy khen theo quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng, được hỗ trợ 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Xã đạt 03 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên (trừ trường hợp sinh con thứ 03 quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP) được Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen; ngoài tiền thưởng kèm theo Giấy khen theo quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng, được hỗ trợ 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). Xã đạt 05 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên (trừ trường hợp sinh con thứ 03 quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; ngoài tiền thưởng kèm theo Bằng khen theo quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng, được hỗ trợ 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

Đối với bản: Bản khó khăn và đặc biệt khó khăn đạt 01 năm không có người sinh con thứ 03 trở lên (trừ trường hợp sinh con thứ 03 quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP) được hỗ trợ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng); Bản đạt 03 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên (trừ trường hợp sinh con thứ 03 quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP) được Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen; ngoài tiền thưởng kèm theo Giấy khen theo quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng, được hỗ trợ 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Bản đạt 05 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên (trừ trường hợp sinh con thứ 03 quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP) được Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen; ngoài tiền thưởng kèm theo Giấy khen theo quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng được hỗ trợ 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Đối với cá nhân: Hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 02 (hai) con và tự nguyện thực hiện triệt sản; Hỗ trợ một lần 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) đối với phụ nữ thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo đã có đủ 02 (hai) con và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai đặt dụng cụ tử cung hoặc cấy thuốc tránh thai; Cộng tác viên dân số, nhân viên y tế bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm về vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã sinh đủ 02 (hai) con, tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn (triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai) được hỗ trợ 30.000 đồng/1 đối tượng (Ba mươi nghìn đồng).

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 483
  • Hôm nay: 35,484
  • Trong tuần: 100,270
  • Tất cả: 18,485,409