No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 609

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 10/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân; Công văn số 631-CV/BTCTU ngày 03/11/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân năm 2021. Ngày 22/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4053/UBND-NC.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh: Tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, theo đúng Hướng dẫn về một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân năm 2021 của Chính phủ, Tỉnh ủy; tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/01/2022. Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, gửi báo cáo trước ngày 10/7/2022.

Đối với các cá nhân thuộc Ban cán sự đảng UBND tỉnh đánh giá, xếp loại năm 2021: Tổ chức kiểm điểm, đánh giá tại cơ quan, đơn vị theo quy định, gửi hồ sơ về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh đánh giá, xếp loại.

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội: Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, Chữ thập đỏ tỉnh. Hồ sơ gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/01/2022.

Chủ tịch và Kiểm soát viên: Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết; Công ty TNHH một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La; Công ty TNHH Lâm nghiệp Phù Yên; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn nhà nước: Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La; Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu. Hồ sơ gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/4/2022.

Hiệu phó các trường: Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y tế Sơn La, Cao đẳng Kỹ thuật và công nghệ Sơn La. Hồ sơ gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/7/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối UBND tỉnh, gửi Ban Thường vụ tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức tỉnh ủy) trước ngày 15/02/2022.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

Tú Quyên (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 201
  • Hôm nay: 8494
  • Trong tuần: 145,476
  • Tất cả: 10,097,954