No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 271

Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình Quy chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn, bản

Ngày 19/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về xây dựng, nhân rộng mô hình Quy chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn, bản.

Nhằm phát huy vai trò tự quản của Cộng đồng trong quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng cho quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, các nhóm tiết kiệm cộng đồng nhằm nâng cao đời sống người dân phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc thành lập các Nhóm tiết kiệm tự quản phải trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với năng lực quản lý tài chính của các Cộng đồng, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cấp có thẩm quyền.

Đối tượng áp dụng là Cộng đồng dân cư thôn, bản được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm; phạm vi thực hiện gồm các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Nguyên tắc thực hiện khi xây dựng Quy chế phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư. Bảo đảm tự nguyện, trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân; dựa trên nhu cầu tự quản của cộng đồng dân cư. Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng các giá trị văn hóa mới phù hợp với đặc điểm tình hình của cộng đồng dân cư. Không vi phạm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm bình đẳng giới. Không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất.

UBND tỉnh giao Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng là đơn vị chủ trì thực hiện Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình Quy chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn, bản. Đơn vị phối hợp gồm UBND các huyện: Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Mai Sơn, Mộc Châu; UBND các xã: Ngọc Chiến, Phỏng Lái, Mường Thải, Chiềng Lương, Mường Sang; Chi cục Kiểm Lâm, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố… Tuyên truyền, vận động người dân tại các thôn, bản tự nguyện tham gia xây dựng quy chế, tự thực hiện quy chế, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng hiệu quả phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất tại thôn bản, thành lập các nhóm tiết kiệm tự quản ... để nâng cao đời sống người dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện quý IV năm 2021 và quý II năm 2022./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 169
  • Hôm nay: 16696
  • Trong tuần: 164,554
  • Tất cả: 9,989,318