No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 380

Thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 20/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Mục tiêu Kế hoạch nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng và hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Đào tạo nâng cao nhận thức, kiến thức về năng suất chất lượng cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước; các doanh nghiệp, hợp tác xã; Hỗ trợ nâng cao năng chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, xem xét ưu tiên năm 2021 thực hiện các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến hàng nông sản, các sản phẩm du lịch, các sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng để gắn với các tiêu chuẩn tiên tiến ISO, Vietgap, 5s... UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tuyên truyền, phổ biến Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến các tổ chức, cá nhân thuộc ngành, lĩnh vực quản lý./.  

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 172
  • Hôm nay: 9290
  • Trong tuần: 146,272
  • Tất cả: 10,098,750