No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 678

Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022.

Ngày 31/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022.

Nâng cao năng lực triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan hành chính nhà nước; Nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính; Đảm bảo 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định; 100% đơn vị hành chính cấp xã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2022.

Đối tượng kiểm tra là các cơ quan, đơn vị đã triển khai, áp dụng hệ thống quản lý hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La: 21 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 12 UBND huyện và thành phố.

Hình thức kiểm tra trực tiếp tại trụ sở và kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo của đơn vị. Cụ thể: Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của 21 cơ quan, đơn vị: 07 UBND huyện, 13 Sở, Ban, ngành và 01 đơn vị sự nghiệp (Trường Cao đẳng Sơn La). Đoàn kiểm tra phối hợp với đơn vị được kiểm tra để tiến hành kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý hành chính theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ qua báo cáo, hồ sơ của đơn vị và quan sát các hoạt động thực tế tại các đơn vị.

Thời gian dự kiến kiểm tra: Mốc thời gian kiểm tra và báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị: Năm 2021, 2022. Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị, dự kiến Quý III và IV năm 2022. Cơ quan kiểm tra  giao Sở Khoa học và Công nghệ và có thông báo chi tiết tới các đơn vị trước 05 ngày làm việc./.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; Dự thảo Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh Sơn La trước ngày 15/12/2022; các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện việc triển khai, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 366
  • Hôm nay: 30912
  • Trong tuần: 312,288
  • Tất cả: 16,873,822