No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 399

Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 02/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 978/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025.

Hiện nay môi trường nuôi trồng thủy sản đang bị suy thoái và có chiều hướng gia tăng, khó kiểm soát: Vấn đề ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt, nước thải nông nghiệp và nước thải công nghiệp, cũng như hoạt động nuôi trồng thủy sản không ngừng phát triển đã làm gia tăng dịch bệnh thủy sản; việc tăng cường quản lý để kiểm soát môi trường và dịch bệnh là vấn đề cấp bách. Quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng nước vùng nuôi và đánh giá sự ảnh hưởng của hoạt động nuôi cá lồng tới môi trường xung quanh, để cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý kịp thời chỉ đạo sản xuất hiệu quả. Thời gian và địa điểm quan trắc giai đoạn 2022 - 2025. Địa điểm gồm 06 điểm x 4 năm = 24 điểm trong đó: Quỳnh Nhai 02 điểm x 4 năm = 08 điểm; Mường La 02 điểm x 4 năm = 08 điểm; Phù Yên 01 điểm x 4 năm = 04 điểm; Mộc Châu 01 điểm x 4 năm = 04 điểm. Đối tượng quan trắc là vùng nuôi cá lồng tập trung từ 1.000m3 trở lên.

Công tác quan trắc môi trường vùng nuôi trồng thủy sản sẽ giúp cung cấp thông tin kịp thời, dự báo diễn biến môi trường vùng nuôi, mùa vụ nuôi, kế hoạch phòng tránh dịch bệnh, giúp cho cơ quan quản lý trong việc quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tại địa phương và định hướng phát triển ngành thủy sản trong tương lai. Công tác quan trắc môi trường còn giúp người nuôi chủ động trong công tác quản lý chất lượng nước vùng nuôi và phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả. Do vậy quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản đóng vai trò cực kỳ quan trọng để nuôi trồng thủy sản hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh, đảm bảo sự phát triển bền vững. Do đó, mục tiêu của Kế hoạch Quan trắc môi trường vùng nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo phát triển sản xuất tại các vùng nuôi thủy sản tập trung. Cảnh báo kịp thời các thông tin về diễn biến môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, giúp người nuôi kiểm soát chất lượng nước, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các biện pháp xử lý môi trường phù hợp, giúp tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, phát triển thủy sản bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện triển khai hiệu quả Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án và nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 245
  • Hôm nay: 32736
  • Trong tuần: 314,112
  • Tất cả: 16,875,646