No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 198

Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Chương trình, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Sơn La lần thứ XV, Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 21.12.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh. Ngày 02/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống và chất lượng sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; giảm dần khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa các khu vực, các địa phương và các nhóm dân cư; từng bước xã hội hóa công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững trên phạm vi toàn tỉnh. Hỗ trợ có hiệu quả và tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, có việc làm bền vững, tăng thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Mục tiêu cụ thể: Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 18,66%; giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 3%; giảm tỷ lệ hộ nghèo của các huyện nghèo từ 4 - 5%; Hỗ trợ phát triển các mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực phát triển sản xuất (chăn nuôi, trồng trọt, tiểu thủ công nghiệp); xây dựng thí điểm các mô hình du lịch cộng đồng, khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh góp phần tạo sinh kế, việc làm bền vững, thu nhập tốt, thích ứng biến đổi khí hậu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; Hỗ trợ kết nối việc làm thành công cho khoảng 25.000 lao động, trong đó có trên 50% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở vùng nghèo, vùng khó khăn. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững; Hỗ trợ đào tạo 4.000 người lao động thuộc các huyện nghèo; hỗ trợ 40 lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối tượng áp dụng gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo) trên địa bàn tỉnh; ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo. Các huyện nghèo; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh  nghiệp, hợp tác xã; các tổ chức và cá nhân có liên quan. Phạm vi thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh; ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho huyện nghèo.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, điều phối Chương trình; chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan được phân công trong Kế hoạch, UBND các huyện, thành phố đôn đốc, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 374
  • Hôm nay: 37422
  • Trong tuần: 307,211
  • Tất cả: 16,833,380