No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 597

Kế hoạch của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Ngày 14/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1515/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài ct liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng và các tầng lớp nhân dân; mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế; ưu tiên các nguồn lực với cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; quản lý chặt chẽ, khoa học, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội bền vững.

Mục tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2030 được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ; Cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ờ ngoài nước. Từ năm 2031 trở đi tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 bằng phương pháp giám định ADN được khoảng 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; Phấn đấu xác minh, kết luận 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Từ năm 2031 trở đi tiếp tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ: Công an; Quốc phòng; Lao động, Thương binh và Xã hội; Ngoại giao; Thông tin và truyền thông;  Nội vụ; Tài Chính; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Cựu Chiến binh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương… đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước; phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý liệt sĩ, mộ liệt sĩ đầy đủ, khoa học, tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong những năm tiếp theo. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:


Ánh Nguyệt (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 293
  • Hôm nay: 20742
  • Trong tuần: 267,338
  • Tất cả: 15,229,959