No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 585

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh năm 2022

Ngày 01/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về ưu đãi người có công với cách mạng. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh năm 2022 như sau: Tăng cường việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đáp ứng nguyện vọng của người có công và toàn xã hội; Tập trung giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; kiên quyết khắc phục các thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công; Huy động, bố trí các nguồn lực để thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng; Tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng với phương châm “thiết thực, toàn diện”. Tập trung giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chính sách ưu đã đối với người có công. Huy động mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh; Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo…

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ; đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, dân chủ. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong việc động viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực; Biểu dương những gia đình và cá nhân người có công gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vượt khó vươn lên làm giàu, chăm lo xây dựng gia đình văn hóa và các phong trào ở cơ sở; tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổ chức cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ có đầy đủ tông tin, tổ chức an táng, bàn giao, di chuyển hài cốt liệt sỹ chặt chẽ, đúng quy trình, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính để xác định ADN theo Đề án theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ  tại Kế hoạch này đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng. Biểu dương những gia đình và cá nhân người có công gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vượt khó vươn lên làm giàu, chăm lo xây dựng gia đình văn hóa và tham gia các phong trào ở cơ sở./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 256
  • Hôm nay: 21511
  • Trong tuần: 268,107
  • Tất cả: 15,230,728