No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 718

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Bắc Yên tổ chức hội nghị 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 14/6, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Bắc Yên đã tổ chức hội nghị 6 tháng đầu năm 2022; bàn quyết định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm các cấp ủy đảng tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC, thường xuyên nắm tình hình thực hiện tại cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, một số mô hình cụ thể đã được triển khai xây dựng và đem lại hiệu quả như: Mô hình “Hệ thống điện năng lượng chiếu sáng” tại bản Suối Lộng xã Làng Chếu; Mô hình “Điểm sáng an ninh” tại bản Pu Nhi xã Phiêng Ban; Mô hình vận động Nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại bản Háng Đồng C, Làng Sáng xã Háng Đồng…

 

Mô hình dân vận khéo Vòi nước cảm biến của Chi bộ Trường THCS xã Song Pe (Bắc Yên)

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của huyện Bắc Yên tăng cường tổ chức nắm tình hình triển khai thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Chủ động chuẩn bị tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp huyện lần thứ III; Ban hành đề cương kiểm tra, đánh giá xếp loại của các ban chỉ đạo QCDC cấp xã, thị trấn...

Phạm Phượng (Bắc Yên)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 262
  • Hôm nay: 32954
  • Trong tuần: 314,330
  • Tất cả: 16,875,864