No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 792

Thành phố Sơn La tỷ lệ văn bản có ứng dụng chữ ký số đạt gần 98%

Ngay từ đầu năm, cùng với triển khai thực hiện đồng bộ và toàn diện các nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI. Thành phố Sơn La đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị xã, phường tăng cường trao đổi văn bản điện tử sử dụng chữ ký số. Đẩy mạnh triển khai xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, mô hình đô thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử.

 

Thành phố đã triển khai có hiệu quả vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố. Phổ biến và tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thực hiện cài đặt, sử dụng các ứng dụng phần mềm “Sơn La Smart” của thành phố tại Trung tâm điều hành Đô thị thông minh thành phố Sơn La. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai thực hiện tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các xã, phường, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước và đúng hẹn đạt 100%; tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Trong quý I, thành phố đã ban hành 2.332 văn bản trên hệ thống điều hành, trong đó có tỷ lệ văn bản có ứng dụng chữ ký số đạt gần 98%. Vận hành xây dựng và tra cứu 8 nhóm hệ thống dữ liệu gồm: phân tích dữ liệu Báo cáo kinh tế - xã hội; Giáo dục và Đào tạo; giám sát thông tin trên không gian mạng; phần mềm phản ánh kiến nghị “Sơn La Smart”; hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân (Callbot); giám sát, điều hành và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; Giáo dục thông minh; du lịch thông minh và Sàn thương mại điện tử.  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các xã, phường đã tiếp nhận trên 6.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hẹn, đạt 100%. Đồng thời, thành phố đã triển khai hoàn thiện và đưa vào sử dụng 167 dịch vụ công ích mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ mức 3, 4 của tỉnh; trong quý I, đã tiếp nhận 172 hồ sơ mức độ 3, gồm các lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Lao động, Thương binh & Xã hội; phát sinh và trả 29 hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Như Thuỷ

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 367
  • Hôm nay: 14729
  • Trong tuần: 267,914
  • Tất cả: 13,993,988