No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 568

Tổ chức tư vấn lưu động và tuyên truyền, phố biến pháp luật cho nhân dân tại các xã của các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh

  6 tháng đâu năm 2022 ngành Tư pháo đã triển khai thực hiện tôt công tác tư vấn pháp luật góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho Nhân dân.

 

 Sở Tư pháp đã chỉ đạo các Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật thực hiện quy định về tư vấn pháp luật. Hiện nay, tỉnh Sơn La có 6 tư vấn viên pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các tư vấn pháp luật đã thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân 28 vụ việc. Trung tâm tư vấn pháp luật đã tổ chức tư vấn lưu động và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại các xã của các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho Nhân dân. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với công tác Hòa giải thương mại, thừa phát lại tại địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản ở địa phương theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản. Đôn đốc các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Triển khai thực hiện Công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản đối với một số tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có 03 tổ chức đấu giá tài sản và 04 đấu giá viên hoạt động. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp loại nhỏ và vừa. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2019 - 2025”. Khảo sát thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Diệp Hương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 555
  • Hôm nay: 29840
  • Trong tuần: 311,216
  • Tất cả: 16,872,750