No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 685

Hơn 3.000 báo cáo viên và tuyên truyền viên góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 165 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 371 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 2.525 tuyên truyền viên cấp xã. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua cơ quan tư pháp đã thực hiện tốt Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Tiếp cận thông tin; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Quy chế hoạt động Trang Thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La và các Kế hoạch triển khai thực hiện Để án để tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và các Đề án của Chính phủ về PBGDPL. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương.

Chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật  tỉnh, cấp huyện triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; kiện toàn tổ thư ký của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL. Kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 165 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 371 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 2.525 tuyên truyền viên cấp xã.

Việc triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành được quan tâm, chú trọng, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Công tác phối hợp trong PBGDPL ngày càng được tăng cường thông qua việc ký kết các kế hoạch phối hợp thực hiện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, được dư luận xã hội quan tâm như phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý; công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng nông thôn mới; đất đai; dân sự; hình sự; an toàn giao thông; bảo vệ rừng... nhất là các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Copvid-19 của tỉnh, Sở Y tế về phòng chống dịch Covid-19. Tích cực triển khai các hình thức PBGDPL đa dạng phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Việc thực hiện "Ngày pháp luật" được duy trì và tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; duy trì mô hình hoạt động của các Câu lạc bộ "Tuổi trẻ phòng chống tội phạm ma tuý"; "Câu lạc bộ pháp luật"; "Bình đẳng giới".

Trong 6 tháng đầu năm 2022  Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tổ chức được 3.942 cuộc tuyên truyền pháp luật với tổng số 242.528 lượt người nghe phát miễn phí 53.216 tờ gấp pháp luật để nhân dân tự tìm hiểu.

Diệp Hương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 215
  • Hôm nay: 32640
  • Trong tuần: 314,016
  • Tất cả: 16,875,550