No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 287

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật

  Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật theo đúng chỉ đạo phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn địa phương.

 

 

Thời gian qua thực hiện các giải pháp để cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đều được tự kiểm tra để phát hiện những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế; các quan, đơn vị đã chủ động hơn trong việc soát văn bản ngay khi căn cứ soát để kịp thời thay thế, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật. Qua triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, soát văn bản đã giúp hoạt động xây dựng, ban hành văn bản của địa phương ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng văn bản được nâng lên đáp ứng yêu cầu quản , điều hành của chính quyền địa phương

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Spháp đôn đốc các sở, ban, ngành báo o kết quả công tác soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luậtTrong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở pháp thực hiện tự kiểm tra đối với 17 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 18 văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện ban hành. Qua kiểm tra, nội dung của các văn bản đều phù hợp với quy định của pháp luật

 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 27/01/2022 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021. Đồng thời, căn cứ vào Kế hoạch Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Diệp Hương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 483
  • Hôm nay: 36471
  • Trong tuần: 306,260
  • Tất cả: 16,832,429