No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 477

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập

Những năm qua, việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở, từng bước đưa hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đi vào chiều sâu.

 

Căn cứ Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập; Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành tổ chức quán triệt Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới toàn thể đảng viên, cán bộ quản lý, công chức, viên chức người lao động trong ngành.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng sở, phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức triển khai quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Việc nghiên cứu, quán triệt đã được các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng năm các đơn vị trong ngành Giáo dục đã gắn kết quả phấn đấu “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập”, “gia đình văn hóa”, Gia đình hiếu học” với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công tác thi đua khen thưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và từng đơn vị.

Công tác tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh với sự tham gia của các phương tiện thông tin đại chúng, của các lực lượng xã hội. Hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú phù hợp với từng vùng miền, từng đối tượng: tổ chức các hội nghị, hội thảo về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; trong hai năm 2020, 2021 đã tổ chức tốt Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01/10 đến ngày 07/10, trong đó Lễ Khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 03/10/2020. Tổ chức thành công ngày sách Việt Nam vào ngày 01/4 các năm 2020, 2021 và 2022.

Các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp đã làm tốt công tác phối hợp với Hội Khuyến học trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, và “Đơn vị học tập”; cán bộ công chức, viên chức người lao động  luôn có ý thức học tập thường xuyên, học tập suốt đời để trở thành “Công dân học tập” làm nền tảng cho “xã hội học tập”.

Các trường học, các trường trung cấp, cao đẳng thuộc tỉnh, trường chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện/thành phố đã lồng ghép công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào một số bài dạy trong chương trình dạy học.

Sở Giáo dục và Đào tạo luôn chú trọng đẩy mạnh và đổi mới công tác truyền thông, quán triệt và tổ chức thực hiện công tác truyền thông vừa là một nhiệm vụ trọng tâm đồng thời là giải pháp ưu tiên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chia sẻ, học tập cách làm hay nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ năm học. Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La sản xuất và phát sóng nhiều bản tin, phóng sự, chương trình tuyên truyền về giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; xây dựng những chương trình giáo dục mở trên sóng phát thanh, truyền hình và Internet dành cho mọi đối tượng khán giả ở mọi lĩnh vực góp phần định hướng xã hội, giáo dục cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi đã tham gia tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia học tập; vận động hội viên tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tham gia xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập; ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh.

Ban Chỉ đạo xã hội học tập các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố, phát triển bền vững các trung tâm học tập cộng đồng nhằm xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; mở rộng địa bàn hoạt động đến các thôn, bản, cụm dân cư; đa dạng hóa nội dung giáo dục; được sự giúp đỡ các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội, nhiều trung tâm học tập cộng đồng được tăng cường về cơ sở vật chất, tài liệu, học liệu học tập. Hiện nay, Sơn La có 196/204 trung tâm học tập cộng đồng được kết hợp với Nhà văn hóa hoặc điểm Bưu điện xã; 160/204 trung tâm học tập cộng đồng có tủ sách phục vụ cho nhu cầu học tập, đọc sách thường xuyên của người dân.  

Với những nỗ lực của các cấp, các ngành hiện trên địa bàn tỉnh: 100% huyện/thành phố duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đến hết năm 2021 toàn tỉnh có 204/204 xã duy trì phổ cập giáo dục tiểu học từ mức độ 1 trở lên; trong đó có 01 xã đạt chuẩn mức độ 1, 12 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và 191 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Có 2/12 huyện/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và 10/12 huyện/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; Tỉnh Sơn La đạt chuẩn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; 204/204 xã duy trì phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 trở lên; trong đó có 13 xã đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 1, 129 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và 62 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Có 3/12 huyện/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 và 9/12 huyện/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 398
  • Hôm nay: 31,315
  • Trong tuần: 96,101
  • Tất cả: 18,481,240