No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1732

Toàn tỉnh có 3.168 doanh nghiệp đang hoạt động

Tính đến hết tháng 5/2022, toàn tỉnh có 3.168 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 48.273 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 3.168 doanh nghiệp đang hoạt động.

Trong tháng 5/2022 toàn tỉnh ước tiếp nhận và xử lý 114 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tăng 17,53% so với cùng kỳ. Số hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử là 112 hồ sơ, chiếm 98,25% tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý. Thành lập mới 28 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc. Trong đó: 20 doanh nghiệp công ty TNHH và 08 đơn vị trực thuộc, bằng so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ có 12 doanh nghiệp, 16 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới). Vốn bình quân 01 doanh nghiệp là 3,9 tỷ đồng, giảm 60,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng không có doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký thủ tục giải thể; có 04 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại, giảm 60% so với cùng kỳ; 08 doanh nghiệp đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 33,33%. 74 lượt hồ sơ đăng ký thay đổi, tăng 48% so với cùng kỳ.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 408
  • Hôm nay: 34,464
  • Trong tuần: 99,250
  • Tất cả: 18,484,389