No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 473

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 12/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Quy định số 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, Thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025. Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và công tác xây dựng Đảng, giải quyết có hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định 02 nội dung có tính chất đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2022 đó là: Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh triển khai, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiến hành sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu nông sản phục vụ các cơ sở chế biến và xuất khẩu.

Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, xác định từ 02 nội dung đột phá trở lên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn nội dung đột phá đăng ký với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy để triển khai thực hiện với 46 nội dung đột phá.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể.

Đồng chí Lò Minh Hùng trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các cá nhân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở phấn đấu xây dựng được ít nhất 01 mô hình tiêu biểu của cấp mình. Đã có 11/17 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã lựa chọn xây dựng 31 mô hình tiêu biểu. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng trên 579 mô hình trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... từ đó góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, tạo chuyển biến khá rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, hiểu dân, làm cùng nhân dân, đối thoại với nhân dân.

  

Đồng chí Tráng Thị Xuân trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Đồng chí Lê Hồng Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Một số mô hình hay cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Mô hình: "Quỹ Chỉ thị 05" của Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai; Mô hình: "Ngày về cơ sở xây dựng Nông thôn mới tại Đảng bộ huyện Mai Sơn, đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc và đã đạt được kết quả cao; Mô hình: Ghi danh gương "Người tốt, việc tốt" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La; Mô hình: “Việc tốt mỗi ngày - chung tay chia sẻ” tại Đảng bộ huyện Mộc Châu, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn huyện; Mô hình "Ngày thứ 7 với dân” của Đảng bộ xã Ngọc Chiến huyện Mường La...

Cùng với đó quan tâm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội; thông tin, định hướng tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên cấp uỷ, hội nghị giao ban công tác báo chí; biên soạn đưa vào tài liệu tuyên truyền, bản tin thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Đông biểu dương những thành tích các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, cốt lõi, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Đẩy mạnh việc học tập, làm theo và nêu gương, trên cơ sở một số công việc cụ thể đã lựa chọn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần học Bác; Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phải tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác; Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác tuyên truyền; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ...

Các đồng chí lãnh đạo ký kết trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận thành tích đã đạt được dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 32 tập thể, 56 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Diệp Hương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 310
  • Hôm nay: 17522
  • Trong tuần: 270,708
  • Tất cả: 13,996,782