No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 206

Hiệu quả công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hộ tịch là việc Nhà nước đăng ký và quản lý các sự kiện nhân thân của cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết. Các sự kiện nhân thân cơ bản của cá nhân được đăng ký hộ tịch bao gồm: khai sinh, kết hôn, ly hôn, nhận nuôi con nuôi, giám hộ, nhận cha mẹ, con, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch. Trong đó khai sinh, kết hôn, khai tử là 3 sự kiện phổ biến mà bất cứ cá nhân nào cũng phải được đăng ký. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Sơn La công tác quản lý nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành của một bộ phận cán bộ và nhân dân đối với công tác hộ tịch đã được triển khai hiệu quả.

Người dân đến làm thủ tục khai tử tại UBND xã Púng Tra, huyện Thuận Châu.

Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP) trong lĩnh vực hộ tịch; Đề án liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hưởng chi phí mai táng/hưởng mai táng phí. Chỉ đạo thực hiện số hóa hộ tịch giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về công tác hộ tịch, chứng thực và chỉ đạo Sở Tư pháp làm việc với Đoàn thanh tra, Bộ Tư pháp về thanh tra công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch tại địa phương.

6 tháng đầu năm 2022, các huyện, thành phố đã thụ lý và đăng ký khai sinh 8.589 trường hợp; đăng ký kết hôn 2.350 cặp, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 04 trường hợp; đăng ký khai tử 1.968 trường hợp; cải chính hộ tịch 481 trường hợp; cấp bản sao trích lục hộ tịch 4.385 bản; xác định tình trạng hôn nhân 352 trường hợp; đăng ký nuôi con nuôi trong nước 38 trường hợp theo quy định.

Có thể thấy với sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, nên công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các sự kiện về hộ tịch của nhân dân được các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật; công tác phổ biến giáo dục pháp luật về hộ tịch luôn được chú trọng triển khai đến tận cơ sở; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về hộ tịch của nhân dân được nâng lên; đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch ở cơ sở được quan tâm, củng cố về số lượng và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch được hỗ trợ và cung cấp kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hộ tịch.

Lê Hồng

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 244
  • Hôm nay: 21691
  • Trong tuần: 244,433
  • Tất cả: 17,171,668