No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2418

Danh sách đề nghị đăng tải lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị và nhân dân đối với kết quả Họp hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - Năm 2021

Kết quả cuộc họp Hội đồng cấp tỉnh xét Hồ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân’’, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - Năm 2021 của 22 nhân. Trong đó:

     - Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, gồm:

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ

Số phiếu đồng ý

 

Tỷ lệ %

1

Điêu Văn Minh

Xóm 5, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Thái.

11/11

100%

2

Lò Văn Lả

Tổ 7, phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Tiếng nói chữ viết, ngữ văn dân gian phong tục tập quán hội dân tộc Thái.

11/11

100%

 

- Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” gồm:

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ

Số phiếu đồng ý

 

Tỷ lệ %

1

Đặng Văn Mình

Bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Tiếng nói, chữ viết và tri thức bản địa dân tộc Dao.

11/11

100%

2

Lường Văn Kít

Bản Nà Bó, Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Tiếng nói chữ viết; Tập quán hội tín ngưỡng dân tộc Thái.

11/11

100%

3

Lò Thanh Xuân

Bản Lè, Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Tiếng nói chữ viết; Ngữ văn dân gian của dân tộc Thái.

11/11

100%

4

Cà Văn Ón

Bản Ten Ké, Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Tiếng nói chữ viết; Ngữ văn dân gian của dân tộc Thái.

11/11

100%

5

Lò Văn Thụn

Bản Mai Quỳnh, Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Nghệ thuật trình diễn dân dân của dân tộc Thái.

10/11

91%

6

Hoàng Văn Quyết

Bản Lạn Quỳnh, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Tập quán hội tín ngưỡng; Nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Thái.

11/11

100%

7

Quàng Văn Dỉnh

Bản Bung Lanh, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Tập quán hội tín ngưỡng dân tộc La Ha.

11/11

100%

8

Lò Thị Phấư

Bản Đán Đăm, Chiềng Ơn, huyên

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân

10/11

91%

 

 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn

La.

tộc Kháng.

 

 

9

Quàng Văn Tói

Bản Bung Lanh, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Tập quán hội tín ngưỡng dân tộc La Ha.

11/11

100%

10

Lừ Thị Pe

Bản Phiêng Nèn, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Thái.

11/11

100%

11

Lừ Văn Chiến

Xóm 5, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái.

11/11

100%

-    Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng  danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, gồm:

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ

Số phiếu đồng ý

 

Tỷ lệ %

1

Điêu Chính Lả

Xóm 5, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Tri thức dân gian dân tộc Thái.

0/11

0%

-    Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng  danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” gồm:

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ

 

Số phiếu đồng ý

 

Tỷ lệ %

1

Sùng Vả Dính

Bản Phiêng Ban, Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Tập quán hội tín ngưỡng dân tộc Mông.

01/11

1.1%

2

Bạc Thị Khuynh

Bản Bo Xanh, Mường Giôn,

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Nghệ thuật trình dân gian dân dân tộc Thái.

01/11

1.1%

3

Điêu Văn Hịm

Bản Quyền, Mường Chiên,

huyên Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Thái.

0/11

0%

4

Lò Văn Hội

Bản Huổi Hẹ, Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Tập quán hội tín ngưỡng dân tộc La Ha.

0/11

0%

5

Là Thị Muổi

Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Tập quán hội tín ngưỡng dân tộc Thái.

0/11

0%

6

Tẩn Văn Sính

Bản Phiêng Bay, Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Tập quán hội tín ngưỡng dân tộc Dao.

0/11

0%

7

Bạc Thị Hoàn

Xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Thái.

0/11

0%

8

Triệu Tiến Phương

Khối 11, Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Tri thức dân gian; Lễ hội truyền thống; Nghệ thuật trình diễn dân gian của dân tộc Mông, Mường Dao.

0/11

0%

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 492
  • Hôm nay: 265
  • Trong tuần: 268,058
  • Tất cả: 15,605,590