No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 495

Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Y tế tỉnh Sơn La

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác Dân tộc (ngày 03/5/1946 - 03/5/2022). Ngày 15/4/2022, Ban Dân tộc tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và ký Chương trình phối hợp công tác với Sở Y tế tỉnh.

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 với nội dung tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kết quả công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới. Tăng cường và phát huy tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị các xã vùng dân tộc thiểu số biên giới vững mạnh.

Đồng chí Đinh Trung Dũng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Dân tộc và Sở Y tế tỉnh cũng đã được ký kết về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dân tộc và lĩnh vực y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng sâu, vùng xa, biên giới với các nội dung: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giáo dục sức khỏe để loại trừ dần những tập tục lạc hậu, xây dựng lối sống lành mạnh ở từng cá nhân, gia đình, cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Phối hợp chỉ đạo trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân tộc, Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025

 

Nhật Thăng (Ban Dân tộc)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 231
  • Hôm nay: 21441
  • Trong tuần: 268,037
  • Tất cả: 15,230,658