No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 577

Hội nghị toàn quốc tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

Ngày 27/4/2022, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Chi cục Hải quan Sơn La; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện biên giới.

Các đại biểu tỉnh Sơn La tham dự Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu 2 chuyên đề: Chuyên đề 1 về nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; Chuyên đề 2 về những nội dung cơ bản các văn bản quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam. Theo đó, Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Gồm 6 chương với 36 điều, giảm 1 chương, tăng 3 điều so với Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997.

Luật Biên phòng Việt Nam đã quy định 7 nhiệm vụ biên phòng cụ thể theo từng nhóm nội dung về xây dựng biên giới quốc gia, khu vực biên giới; quản lý biên giới quốc gia, khu vực biên giới và bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới đảm bảo phù hợp, thống nhất với khái niệm “Biên phòng”.  Về nhiệm vụ biên phòng và nguyên tắc thực thi hoạt động trên khu vực biên giới, cửa khẩu…Chính sách của Nhà nước về biên phòng hướng đến mục tiêu thể chế đầy đủ đường lối đối nội, đối ngoại, quan điểm nhất quán của Ðảng và Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia; đồng thời ghi nhận những chính sách lớn nhằm xây dựng, huy động tiềm lực mọi mặt của quốc gia, tăng cường quốc phòng, an ninh để bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương, yêu cầu, sau hội nghị, các ban, bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành có biên giới; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho các đối tượng thuộc quyền, nhất là các đối tượng có liên quan trực tiếp, nắm vững những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam. Nêu cao trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương nơi có biên giới quốc gia về nhiệm vụ biên phòng, nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân; quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp nhằm xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 237
  • Hôm nay: 20488
  • Trong tuần: 267,084
  • Tất cả: 15,229,705