No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2119

Sơn La thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

Thực hiện chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tỉnh Sơn La đã nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Lịch tiếp công dân và thông tin về các cuộc tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Các quan, đơn vị của tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc công khai nhất công khai việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; chế độ, chính sách, quản , sử dụng ngân sách, tài sản công; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... duy trì hoạt động thường xuyên số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận các thông tin tố cáo, phản ánh liên quan đến hành vi tiêu cc, tham nhũng; thông qua việc công khai, minh bạch đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thông tin để giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các quan Nhà nước

9 tháng qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 03 Nghị quyết và 03 Quyết định theo thẩm quyền về quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn về quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản công... để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Các địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát và ban hành 83 văn bản, sửa đổi, bổ sung trong việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; sử dụng trang bị, phương tiện, thiết bị làm việc; chế độ chi tiêu phục vụ hội nghị, chế độ công tác phí... đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình

9 tháng đầu năm các cơ quan thanh tra đã triển khai 26 cuộc thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn đối với đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Số vụ vi phạm chế độ, định mức, tiêu chuẩn là 08 vụ; số tiền vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được kiến nghị thu hồi 542,4 triệu đồng, đã thu hồi 496,5 triệu đồng.

Diệp Hương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 293
  • Hôm nay: 21657
  • Trong tuần: 268,253
  • Tất cả: 15,230,874