No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 498

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác Phòng, chống mại dâm năm 2022

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được Chính phủ đề ra trong công tác phòng, chống mại dâm. Ngày 25/02/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND triển khai công tác Phòng, chống mại dâm năm 2022.

Mục đích của Kế hoạch này tăng cường phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức; tăng cường sự đồng thuận, quyết tâm và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tỉnh trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. Giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm, hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm. Đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững. Do đó, UBND tỉnh đặt ra 05 chỉ tiêu để thực hiện Kế hoạch này, cụ thể:

(1) 100% cấp uỷ Đảng, Chính quyền được quán triệt, phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm; 100% các huyện, thành phố xây dựng chương trình, nội dung truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm. Định kỳ hàng tháng, quý đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, của tỉnh và các cơ quan báo đài Trung ương đóng tại địa phương. Phấn đấu ít nhất 70%  xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm; (2) 100% các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phòng chống tệ nạn mại dâm, thực hiện lồng ghép nhiệm vụ phòng chống mại dâm với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội; 100% số người bán dâm được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội phù hợp khi có nhu cầu; (3) Rà soát, thống kê và đưa vào danh sách quản lý 100%, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh. 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện được ký cam kết không để xảy ra tệ nạn mại dâm tại cơ sở; (4) 100% các tụ điểm hoạt động mại dâm được triệt xóa khi bị phát hiện; đấu tranh, xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh có biểu hiện liên quan đến tệ nạn mại dâm và các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Điều tra, truy tố và đưa ra xét xử 100% các vụ án liên quan đến tệ nạn mại dâm; (5) 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2022.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối trong việc giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch; Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý thông tin trên các mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyn, tiếp thị, môi giới mại dâmĐài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La và các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng truyền thông về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. Thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về công tác phòng, chống mại dâm, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong các hoạt động phòng, chống mại dâm tại cộng đồng.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 238
  • Hôm nay: 21157
  • Trong tuần: 267,753
  • Tất cả: 15,230,374