No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1020

Triển khai thực hiện tuyên truyền phòng chống tham nhũng bằng nhiều hình thức

Năm 2021, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện, tập trung tuyên truyền bằng các hình thức: tại các cuộc họp giao ban, lồng ghép trong các hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ; đăng tải trên Trang thông tin điện tử, Hệ thống phần mềm văn bản quản lý và điều hành của cơ quan, các cơ sở giáo dục đưa nội dung PCTN vào giảng dạy.

Trong năm, các đơn vị, địa phương đã mở được 850 cuộc tuyên truyền, phổ biến cho 46.916 lượt người nghe; các cơ quan báo chí địa phương và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đã đăng tải nhiều tin, bài, văn bản với nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách, pháp luật, đặc biệt là nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP; các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác cải cách hành chính; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, phê phán những hành vi vi phạm, tham nhũng, lãng phí...  

Các trường THPT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo đã giảng dạy nội dung PCTN cho 36.292 học sinh: khối 10 có 13.754 học sinh, khối 11: 11.637 học sinh, khối 12: 10.901 học sinh với tổng số 1.732 tiết học, bao gồm cả tiết học chính khóa và hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp. Các trường cao đẳng, dạy nghề, Đại học Tây Bắc và Trường Chính trị tỉnh đã giảng dạy nội dung PCTN cho 3.779 sinh viên, học viên.

Hưởng ứng phát động cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về PCTN” của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã có 2.651 công chức, viên chức, người dân tham gia cuộc thi với tổng số 2.651 bài thi được gửi.

Có thể thấy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã tạo được chuyển biến căn bản về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng. Trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về PCTN gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 164
  • Hôm nay: 23409
  • Trong tuần: 253,706
  • Tất cả: 17,141,235