No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1503

Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La có tổng số 3.060 doanh nghiệp. Trong đó gồm các loại hình: 852 Công ty cổ phần; 1.908 Công ty trách nhiệm hữu hạn; 299 Doanh nghiệp tư nhân và 01 Công ty hợp danh. Để triển khai tốt công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành nhiều công văn về việc hướng dẫn các doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng cũng như thực hiện công tác tuyên truyền về PCTN.

Năm 2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành công văn số 645/TTr-PCTN hướng dẫn các đơn vị khu vực ngoài nhà nước, hướng dẫn các đơn vị áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng được áp dụng thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo bao gồm các nội dung như:  Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ trong đơn vị nhằm phòng, ngừa tham nhũng (quy định tại Điều 79 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018); Thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch (quy định tại Điều 53 Nghị định 59/2019/NĐ-CP); Trên cơ sở phù hợp với đặc thù trong tổ chức, hoạt động của mình, tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích (quy định tại Điều 54 Nghị định 59/2019/NĐ-CP); Quy định cụ thể về chế độ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý (quy định tại Điều 55 Nghị định 59/2019/NĐ-CP).

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-SBA ngày 03/02/2021 về việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 để tổ chức triển khai đến các Chi hội, tổ chức Hội thành viên và hội viên trong toàn Hiệp hội; Công văn số 45/SBA-BTT ngày 26/4/2021 để đôn đốc việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trong doanh nghiệp đặc biệt là việc tuyên truyền việc thực hiện Bộ Quy tắc đạo đức của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (Quyết định số 30/QĐ-SBA ngày 31/12/2019) nhằm nâng cao chuẩn mực đạo đức kinh doanh của lãnh đạo và người lao động trong các đơn vị hội viên, tổ chức Hội thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La.      

Thực hiện quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Các đơn vị đã đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã phát động trong các doanh nghiệp không đưa hối lộ trong quá trình giải quyết công việc, phản ánh và kiến nghị, giải pháp, xử lý đối với các cơ quan chức năng khi phát hiện các cá nhân đơn vị có hành vi cố tình gây khó khăn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp về các hành vi nhũng nhiễu của các cơ quan công quyền; đã ban hành Bộ Quy tắc đạo đức của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định số 30/QĐ-SBA ngày 31/12/2019.

Đến nay đã có 94/708 doanh nghiệp hội viên đã xây dựng và đưa vào thực hiện bộ quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức của doanh nghiệp; 100% hội viên Hiệp hội đã thực hiện công khai thực hiện các chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, thành viên; chế độ lương, thưởng; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các chế độ phúc lợi xã hội khác; điều lệ doanh nghiệp, tổ chức; công tác tổ chức, bố trí nhân sự; thực hiện công khai minh bạch các khoản quyên góp từ thiện huy động từ người lao động trong doanh nghiệp.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 143
  • Hôm nay: 24424
  • Trong tuần: 254,721
  • Tất cả: 17,142,250