No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 984

Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tham nhũng

Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện, tập trung tuyên truyền bằng các hình thức: tại các cuộc họp giao ban, lồng ghép trong các hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ; đăng tải trên Trang thông tin điện tử, Hệ thống phần mềm văn bản quản lý và điều hành của cơ quan; các cơ sở giáo dục, đào tạo đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Chiến lược và các chính sách, pháp luật về PCTN tại các Hội nghị của tỉnh và trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Các văn bản đã tuyên truyền, quán triệt gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...đồng thời, cung cấp đầy đủ các văn bản của cấp trên về chiến lược và chính sách, pháp luật liên quan đến công tác PCTN cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện; gắn công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung chiến lược với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu, chưa chặt chẽ, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực và đề xuất khắc phục những bất cập trong cơ chế chính sách, pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử lý tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

Trong quý I/2022, các đơn vị, địa phương đã mở được 108 cuộc tuyên truyền, phổ biến cho 2.852 lượt người nghe; Trung tâm Thông tin và các cơ quan báo, đài trên địa bàn đã thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách, pháp luật, đặc biệt là nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP; các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác cải cách hành chính; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, phê phán những hành vi vi phạm, tham nhũng, lãng phí... Các trường THPT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo đã giảng dạy nội dung PCTN cho 36.292 học sinh với tổng số 1.604 tiết học, bao gồm cả tiết học chính khóa và hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp. Các trường cao đẳng, dạy nghề đã giảng dạy nội dung PCTN cho 728 sinh viên, học viên.

Để góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của việc tuyên truyền; phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ và nhân dân về các giải pháp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; động viên Nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng; phát huy những nhân tố tích cực, trực tiếp phát hiện, đấu tranh với tham nhũng thông qua các tin, bài, phóng sự....  

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 175
  • Hôm nay: 23825
  • Trong tuần: 254,122
  • Tất cả: 17,141,651