No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 886

Phát huy vài trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng

Thời gian qua các kế hoạch, chương trình của tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng. 

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí; công tác giám sát, vận động nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, tố cáo, kiến nghị các hành vi, biểu hiện tham nhũng... từng bước giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, xử lý vụ việc PCTN. 

Báo Sơn La, Đài Phát thanh Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan truyền thông của tỉnh đăng tải tin, bài, ảnh trên các ấn phẩm của Tòa soạn tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lồng ghép nội dung cơ bản các chỉ thị, nghị quyết, Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí đăng tải trên các chuyên mục: Tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng”, “Pháp luật”, “Quốc phòng - An ninh” trên báo điện tử Sơn La; Thông tin phòng chống tham nhũng ... tuyên truyền thường xuyên, kịp thời các hoạt động của tỉnh, các ngành, các địa phương về công tác PCTN. 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính; giám sát việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố... Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã nhiều tin, bài, ảnh trên các ấn phẩm có nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lồng ghép nội dung cơ bản các chỉ thị, nghị quyết, Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí đăng tải trên các chuyên mục. Các tác phẩm báo chí tập trung biểu dương các đơn vị, địa phương, cá nhân triển khai làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, những điển hình tiên tiến về thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Diệp Hương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 260
  • Hôm nay: 24893
  • Trong tuần: 255,190
  • Tất cả: 17,142,719