Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn Năm 2020
Số ký hiệu văn bản 41/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Trích yếu nội dung Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn Năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Đình Châu
Tài liệu đính kèm NQ so 41.pdf