Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 32/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/11/2019
Ngày hiệu lực 08/11/2019
Trích yếu nội dung Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Đình Châu
Tài liệu đính kèm NQ so 32.pdf