Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn năm 2020
Số ký hiệu văn bản 39/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Trích yếu nội dung Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Đình Châu
Tài liệu đính kèm NQ so 39.pdf