Về Kế hoạch đầu tư công năm 2020
Số ký hiệu văn bản 40/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Trích yếu nội dung Về Kế hoạch đầu tư công năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Đình Châu
Tài liệu đính kèm NQ so 40.F1.pdf
NQ so 40.F2.pdf