Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2020
Số ký hiệu văn bản 42/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Trích yếu nội dung Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Đình Châu
Tài liệu đính kèm NQ so 42.pdf