Phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2019 (lần 4)
Số ký hiệu văn bản 43/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Trích yếu nội dung Phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2019 (lần 4)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Đình Châu
Tài liệu đính kèm NQ so 43.pdf