Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 37/NĐ-HĐND
Ngày ban hành 01/11/2021
Ngày hiệu lực 01/11/2021
Trích yếu nội dung Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm Tải về