Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Hoàng Quốc Việt-Mé Ban-Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2734/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/11/2021
Ngày hiệu lực 09/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Hoàng Quốc Việt-Mé Ban-Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về