Về việc điều chỉnh Phương án đấu giá kèm theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê khu đất SKC-07 thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu, tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu
Số ký hiệu văn bản 2728/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/11/2021
Ngày hiệu lực 09/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh Phương án đấu giá kèm theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê khu đất SKC-07 thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu, tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về