Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 01/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/12/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm 01.pdf