Quyết định về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình Sửa chữa nhà chỉ huy trại đội và nhà ở học viên nam khu A của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh
Số ký hiệu văn bản 586/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/04/2022
Ngày hiệu lực 05/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình Sửa chữa nhà chỉ huy trại đội và nhà ở học viên nam khu A của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 586_QĐ_UBND.pdf
73-ttr-sxd_kem586.pdf