Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, du lịch sinh thái Suối Vân Hồ, huyện Vân Hồ
Số ký hiệu văn bản 594/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/04/2022
Ngày hiệu lực 06/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, du lịch sinh thái Suối Vân Hồ, huyện Vân Hồ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 594_QĐ_UBND.pdf
kem594.rar