Về việc bãi bỏ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở
Số ký hiệu văn bản 598/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/04/2022
Ngày hiệu lực 06/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 598_QĐ_UBND.pdf